Ficheverplichting in het stelsel van de deeleconomie

Gepubliceerd op 24-07-2019

Klust u tegen betaling bij in het kader van de deeleconomie? Sinds 2018 kan dit onbelast voor zover uw inkomsten beperkt blijven. Het elektronisch platform moet geen bedrijfsvoorheffing meer inhouden. Erkende platformen die in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 inkomsten uit de deeleconomie hebben betaald of toegekend, kunnen de fiches 281 m.b.t. die inkomsten uitzonderlijk tot 14 augustus 2019 elektronisch indienen bij de belastingadministratie.

deeleconomie

 

 

  1170