Enquête BIBF over de nieuwste tendensen, innovatie en ondernemers: e-business, crowdfunding, co-working en tax shelter voor start-ups

Ter gelegenheid van de beurs ‘Ondernemen Brussel 2017’ op 27 en 28 maart maakt het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) de resultaten bekend van een enquête met als onderwerp “Sleuteltendensen, innovatie en ondernemers”.
928 boekhouders-fiscalisten (ofwel 1/6 van de leden van het Instituut) namen deel aan de peiling.

Mirjam Vermaut, Voorzitter van het BIBF: “Op het Instituut stelden we ons de volgende vraag: vormen de concepten e-business, crowdfunding, co-working en tax shelter voor start-ups een veel voorkomende realiteit voor de Belgische ondernemers? Of betreft het een mythe? Door middel van een korte peiling hebben we ons een concreet beeld kunnen vormen van wat de boekhouders-fiscalisten vaststellen in het werkveld.”

E-shop of enkel klassiek verkooppunt?

60 % van de ondervraagde boekhouders-fiscalisten tellen onder hun klanten ondernemers die actief zijn in de online verkoop. “In 2017 is de e-business niet langer een onbeduidende trend in de economie. Het is een gevestigde waarde waarvan we ons bewust moeten zijn.”, verklaart Mirjam Vermaut. We merken ook op dat volgens 88 % van de deelnemers aan de enquête de beste manier om een zaak uit te bouwen de combinatie van een klassieke winkel met verkoop via het internet is. Slechts 1 % van de ondervraagden bevelen het openen van enkel een klassiek verkoopspunt aan.

Alternatieve vormen van financiering

 

Het BIBF bevroeg zijn leden eveneens over twee alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering: crowdfunding en tax shelter voor start-ups. 11 % van de ondervraagde boekhouders-fiscalisten antwoordden klanten te hebben die beroep doen op crowdfunding en 16 % verklaarden klanten te hebben die gebruik maken van tax shelter voor start-ups. De voornaamste vaststelling is de volgende: de leden van het BIBF menen dat deze alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering (en vooral de eerstgenoemde) een aanzienlijke toename zullen kennen. 60 % van de ondervraagde boekhouders-fiscalisten denkt dat het om een trend gaat die zal groeien in de toekomst.

Samenwerken

Het beeld van de zelfstandige die alleen in zijn bureau werkt, maakt weldra deel uit van het verleden!  Volgens de enquête heeft 34% van de erkende boekhouders-fiscalisten klanten die werken in een gedeelde werkruimte. Frédéric Delrue, Ondervoorzitter van het BIBF: “En dit is slechts het begin! Volgens 66% van de leden van het BIBF zal deze tendens groeien in de toekomst. We wedden er bovendien op dat de ontwikkeling van co-working aanleiding zal geven tot talrijke samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers van het land.”

Gepubliceerd op 03-04-2017

  1026