eBox voor iedere burger en elke onderneming

Gepubliceerd op 30-09-2019

De belastingadministratie zal vanaf 1 oktober 2019 de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen aanbieden via de eBox van de FOD Financiën. Iedere burger en elke onderneming krijgt één digitale brievenbus. Overheidsdiensten zullen met burgers en ondernemingen via die ene brievenbus communiceren in plaats van op papier of via e-mail.

  629