Deze week in Fiscale Actualiteit: woning in vennootschap - bezoldigingstheorie is geen automatisme

Als de gratis terbeschikkingstelling van een woning een manier is om de bedrijfsleider te bezoldigen, zijn de kosten voor die woning aftrekbaar, ook al is er geen enkel beroepsmatig gebruik. Het Hof van Cassatie heeft dat principe bevestigd. Maar in 2016 maakte het Hof schijnbaar een voorbehoud: aftrek is geen automatisme, er moeten wel effectieve prestaties van de bedrijfsleider tegenover staan. Het Antwerpse hof van beroep vult die voorwaarde nu concreet in. Aftrek wordt in elk geval een stuk moeilijker. Want gewoon het voordeel vermelden op een fiche, volstaat niet. Maar het nieuws is niet over heel de lijn slecht (Antwerpen 28 maart 2017 en 10 januari 2017).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • Doorkijkbelasting: rulings kaaimantaks herijken notie ‘oprichter’.
  • Korte berichten: Corsan-gedupeerden - minister toont zich soepel, nu ook officieel.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 10-04-2017

  1065