Deze week in Fiscale Actualiteit: voordelen van alle aard - forfaitair voordeel gebruik woning is ongrondwettelijk: Hof Antwerpen treedt Gent bij

De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning is discriminerend. Het onderscheid tussen terbeschikkingstelling door rechtspersonen en door natuurlijke personen is niet gerechtvaardigd. Goed een half jaar geleden was dat al het oordeel van het hof van beroep te Gent. Nu komt het hof van beroep te Antwerpen tot dezelfde conclusie, op basis van exact dezelfde argumenten (Antwerpen 24 januari 2017, 2015/AR/1117).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • verliesoverdracht: beperking verliezen bij fusie in hoofde van overnemer: wat met lopende boekjaar?
  • invordering: samenloop tussen burgerlijk beslag en compensatie door COIV ten behoeve van fiscus: de fiscus gaat voor;
  • Grondwettelijk Hof: betaalde vennootschapsbelasting behoort tot belastbare grondslag gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
  • onroerende voorheffing in Vlaanderen op materieel en outillage: 1,73 % i.p.v. 2,5 %;
  • vermindering OV voor kinderen ten laste: indexering aj. 2017.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 16-02-2017

  1313