Deze week in Fiscale Actualiteit: vennootschapsbelasting - Hof van Justitie doet fairness tax wankelen

Het Hof van Justitie heeft zijn langverwachte arrest geveld over de fairness tax. Inzake de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn volgt het Hof de conclusie van de advocaat-generaal: de fairness tax is geen verboden bronheffing, maar is wél een schending van de richtlijn in de mate dat de fairness tax een belasting inhoudt op ontvangen dividenden. Wat betreft de verenigbaarheid met de vrijheid van vestiging, wordt de eindbeoordeling doorgeschoven naar het Grondwettelijk Hof (HvJ 17 mei 2017, C-68/15). Ook na dit arrest blijft het mogelijk om de belasting bij te sturen i.p.v. af te schaffen om tegemoet te komen aan de kritiek – in theorie toch …

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • beroepskosten: terugbetaald verduisterd geld is aftrekbaar, ook al is het verbeurd verklaard
  • fiscaal strafrecht: ne bis in idem na het arrest A en B t. Noorwegen: alive and kicking!
  • rulingdienst blijft werken
  • vennootschapsbijdrage gaat niet omhoog, drempel kleine vennootschap wel

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 06-06-2017

  1030