Deze week in Fiscale Actualiteit: Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht

Het decreet over de Vlaamse regularisatie is intussen gepubliceerd, en binnenkort gebeurt hetzelfde met de samenwerkingsakkoorden waarin de gewesten en het federale niveau afspreken hoe ze gevallen zullen behandelen die zowel federale als gewestelijke belastingen bevatten maar waarvoor geen exacte opsplitsing mogelijk is. Via zo’n samenwerkingsakkoord wordt ook regularisatie van zuiver Waalse of zuiver Brusselse dossiers mogelijk. Maar er blijven nog veel vragen, vooral aan Waals-Brusselse kant.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • roerende voorheffing: VVPRbis-dividend aan 15 % RV dan toch jaartje vroeger mogelijk?
  • België wil aantrekkelijk blijven voor paneuropese pensioenfondsen met nieuwe vrijstelling

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 08-03-2017

  1132