Deze week in Fiscale Actualiteit: roerende inkomsten - (Geen) vergoeding voor auteursrechten op adviezen advocaat

Een advocaat redeneert dat o.m. ook adviezen en conclusies auteursrechtelijk beschermde literaire werken kunnen zijn en wil daarom een deel van zijn erelonen laten belasten als een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten. Hij vangt echter bot bij de rechtbank. Toch laat de rechter een opening. Het lijkt er zelfs op dat een oud standpunt van de minister op losse schroeven komt te staan (Rb. Gent 22 november 2016, 15/2311/A en 13/3627/A).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • toegang tot privélokalen: machtiging door politierechter voor huisvisitatie door fiscus slechts in beperkte mate betwistbaar;
  • investeringsaftrek voor aj. 2018 ongewijzigd;
  • basisrentevoet voorafbetalingen aj. 2018;
  • vervangingsinkomsten: belastingvrije maxima;
  • kort nieuws van de fiscus.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 27-03-2017

  1048