Deze week in Fiscale Actualiteit: registratiebelasting - onttrekking onroerend goed uit bvba via dividend in natura: verkooprecht volgens Vlabel

De onttrekking van een onroerend goed uit een bvba via dividenduitkering ‘in natura’ is in de Vlaamse registratiebelasting onderworpen aan het verkooprecht (10 %) zelfs als de verkrijgende vennoten zich kunnen beroepen op het uitzonderingsstatuut van ‘historische vennoot’, aldus Vlabel in een antwoord van 22 december 2016 op een interpretatieve vraag. Vlabel wijkt daarmee af van de zienswijze van de FOD Financiën op dat punt, en wel op grond van een redenering die ons inziens voor betwisting vatbaar is.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • Diamantsector: karaattaks krijgt definitieve vorm;
  • Vlaams programmadecreet verlengt vrijstelling voor materieel en outillage en stimuleert groene investeringen;
  • Vlaams decreet houdende diverse fiscale bepalingen repareert.
     

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 26-01-2017

  1253