Deze week in Fiscale Actualiteit: Regering sluit achterpoortje voor interne meerwaarden

Het begrotingsconclaaf heeft dan wel geen hervorming van de vennootschapsbelasting opgeleverd maar wel een verrassende andere maatregel. De regering pakt namelijk de interne meerwaarden aan. Via een aanpassing van de definitie van ‘gestort kapitaal’ wordt afgerekend met de ‘step-up’ die tot nu toe een latere belastingvrije uitkering mogelijk maakte. Minder verrassend is een verdere stijging van de roerende voorheffing tot 30 %.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • misbruik en veinzing: fiscus haalt vaak zijn slag niet thuis: (onregelmatige) reële kapitaalverminderingen door een fiscale bril
  • procedure: onderzoeks- en aanslagtermijn bij buitenlandse inlichtingen uitgebreid
  • ocmw-dienstencentrum: btw-vrijstelling voor kantine tot 80.000 EUR

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 03-11-2016

  551