Deze week in Fiscale Actualiteit: programmawet - ook Belgische beurstaks voor verrichtingen in het buitenland

Tot eind 2016 was de beurstaks alleen maar van toepassing bij verrichtingen die in België werden aangegaan of die werden uitgevoerd via een in België gevestigde tussenpersoon. Maar vanaf 1 januari 2017 breidt het toepassingsgebied van de beurstaks uit tot orders die worden uitgevoerd via een buitenlandse tussenpersoon of een buitenlands handelsplatform. Voor de beleggers heeft dit grote praktische implicaties want in zo’n geval is het in principe de belegger die alle formaliteiten moet vervullen. De belastingplicht wordt immers verlegd naar de ordergever in plaats van de tussenpersoon en dus moet de ordergever de taks in principe zelf aangeven en betalen. Daarvoor heeft hij twee maand de tijd vanaf de maand na die waarin de verrichting is aangegaan of uitgevoerd. Enkel als de ordergever kan aantonen dat de beurstaks al is betaald, door de tussenpersoon of diens aansprakelijk vertegenwoordiger, wordt de ordergever bevrijd van zijn aangifte- en betalingsverplichting (programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016; art. 120 en art. 1262 W. Taksen).


Verder in Fiscale Actualiteit:

  • gewestelijke fiscaliteit: Brussel introduceert gunstregime voor familiale ondernemingen en schaft woonbonus af;
  • belastingregime deeleconomie effectief van toepassing vanaf 1 maart 2017;
  • voordeel alle aard woning of herkwalificatie huurinkomsten: nu berekend van dag tot dag;
  • beurstaks: plafonds verdubbeld.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 08-02-2017

  1098