Deze week in Fiscale Actualiteit: onderzoek en controle - valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?

De fiscus is gebonden aan strikte onderzoekstermijnen. Als de administratie onderzoek wil voeren tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van vier jaar, moet de belastingplichtige voorafgaand in kennis worden gesteld van aanwijzingen van belastingontduiking die in zijn hoofde bestaan. Het hof van beroep van Gent en het hof van beroep van Antwerpen hebben zich recent uitgesproken over de vraag of valse facturen in de boekhouding volstaan als een aanwijzing van belastingontduiking. Beide hoven van beroep nemen echter een ander standpunt in.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • hof van justitie: persoonlijke belastingvoordelen in grensoverschrijdende context desnoods pro rata toekennen;
  • rolrecht in fiscale zaken: wet vernietigd maar niet voor het verleden;
  • toch DBI-aftrek voor dividenduitkering door Servische dochter;
  • kilometerheffing is niet ongrondwettelijk;
  • kort nieuws van de fiscus.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 22-03-2017

  1117