Deze week in Fiscale Actualiteit: nog maar één geschenk per persoon zonder btw

Met een nieuwe circulaire vat de fiscus de regels nog eens samen die van toepassing zijn op de btw-aftrek of de onttrekking van goederen die als handelsmonster of geschenk gratis worden uitgedeeld. Hier en daar voert de fiscus ook enkele wijzigingen door aan de vorige regeling. Voor geschenken aan het personeel is er een nieuwe voorwaarde maar wordt anderzijds ook het uitdelen van vouchers in de regeling opgenomen (circulaire nr. 32, 29 mei 2017).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • roerende inkomsten: Hof van Justitie - vrijstelling ook voor Europese spaarboekjes (bis)
  • beurstaks: verruimde beurstaks ook voor juridische constructies die onder kaaimantaks vallen?
  • procedure: fraudeur te goeder trouw?
  • witte kassa: boete voor niet-conform kasticket of btw-bonnetje
  • nieuwe adressen centra bedrijfsvoorheffing

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 03-07-2017

  1306