Deze week in Fiscale Actualiteit: Nederlandse pensioenen - Cassatie: AOW-uitkering slechts belastbaar in de mate van band met beroepsactiviteit

Een Nederlandse AOW-uitkering is in hoofde van een Belgische rijksinwoner slechts belastbaar ten belope van de opbouw die gelinkt is aan een beroepswerkzaamheid in Nederland. Het Hof van Cassatie bevestigt daarmee het arrest van 17 februari 2015 van het hof van beroep te Gent (Cass. 5 mei 2017, F.15.0119.N). Met het oog op de nakende indiening van de aangifte in de personenbelasting is het dan ook nuttig de opbouwperiode te analyseren.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • roerende inkomsten: ‘VVPRbis’ - ook verlaagde roerende voorheffing bij dividend uit gereserveerde winst
  • beurstaks: beurstaks voor verrichtingen in buitenland: FAQ verduidelijkt
  • korte berichten: Btw-vrijstelling voor zorgkundigen toegelicht

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 21-06-2017

  907