Deze week in Fiscale Actualiteit: interne meerwaarden - nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten

Interne meerwaarden op aandelen die particulieren realiseren, zijn sedert de jaren negentig voorwerp van hevige discussies. Met de programmawet van 25 december 2016 (BS 29 december 2016) is daaraan een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De nieuwe regeling raakt aan de definitie van ‘gestort kapitaal’. De nieuwe definitie heeft echter enkele ongewenste neveneffecten. Ook verrichtingen zonder fiscale bedoelingen worden getroffen. En verrichtingen die een gelijk resultaat geven, worden fiscaal niet meer op dezelfde manier behandeld.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • Internationale vermogens: private vermogensstructuren en automatische gegevensuitwisseling in het licht van de nieuwe Belgische ‘CRS Guidance’vrijstelling.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 16-05-2017

  833