Deze week in fiscale actualiteit: Honoraria die ziekenhuizen betalen aan artsenpools - wat met de fiches?

De minister is ondervraagd over de ficheverplichting voor ziekenhuizen die honoraria betalen aan artsen die zich voor hun prestaties binnen het ziekenhuis hebben verenigd in een zgn. ‘pool’ van artsen (een associatie of maatschap, in beide gevallen zonder rechtspersoonlijkheid). Als het ziekenhuis de honoraria betaalt op de rekening van de pool (die vervolgens het geld verdeelt onder de artsen(vennootschappen)-leden), moeten de fiches dan worden opgesteld op naam van de individuele artsen, of op naam van de pool? Het antwoord van de minister is weinig bevredigend en plaatst ziekenhuizen in de praktijk voor een onmogelijke keuze (Mond. Vr. nr. 18902 Van Biesen, 28 juni 2017, Criv 54 Com 697, 16).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • aandelenopties: geen compensatie tussen ontvangen optiepremie en minderwaarde op aandelen in hoofde van optieschrijver
  • roerende vs. onroerende inkomsten: concessie-inkomsten en retributies zijn onroerend: fiscus vangt opnieuw bot
  • korte berichten: btw-zomerfaciliteiten

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 24-07-2017

  1219