Deze week in Fiscale Actualiteit: geheime commissielonen - zelfs forfaitair bepaalde winst kan ‘verdoken meerwinst’ uitmaken

Als er geen bewijskrachtige boekhouding is, mag niet alleen de winst bepaald worden op basis van de forfaitaire grondslagen van aanslag (in dit geval het forfait voor de kleinhandel in voeding), maar mag nadien die forfaitaire winst ook nog – als ‘verdoken meerwinst’ – onderworpen worden aan de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Het hof van beroep te Antwerpen keurt die combinatie goed. Het hof komt daarmee terug op zijn vroegere rechtspraak. Ten gevolge van de wetswijziging van 2014 wordt het tarief van de bijzondere aanslag wel verlaagd van 300 % naar 100 % (103 % met crisisbelasting). Die wetswijziging is immers van toepassing op alle hangende geschillen (Antwerpen 13 september 2016, 2014/AR/1643).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • regularisatie: twee FAQ’s over fiscale regularisatie brengen licht in de duisternis;
  • wet fiscale bepalingen: grensoverschrijdende zetelverplaatsingen: gespreide invordering exitheffing wordt mogelijk;
  • korte berichten: rechtsbijstandsverzekering, advocaat moet factureren aan verzekerde.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 19-10-2016

  466