Deze week in Fiscale Actualiteit: geheime commissielonen - verdoken meerwinst moet in verworpen uitgaven komen

Als de fiscus een verdoken meerwinst vaststelt en daarop de aanslag geheime commissielonen toepast, moet de meerwinst ook nog eens opgenomen worden in de verworpen uitgaven. Dat is een nieuwe interne richtlijn van de fiscus.

Als de fiscus verdoken meerwinsten – d.w.z. zwarte omzet – vaststelt bij een vennootschap, worden die onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen (art. 219 lid 1 WIB 92). Dat is al jaren de wettelijke regel. Maar voortaan komt daar nog een sanctie bovenop. De fiscus vindt nu namelijk dat het bedrag van de meerwinst ook nog eens opgenomen moet worden in de verworpen uitgaven.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • woningfiscaliteit: Wallonië vervangt woonbonus door chèque habitat;
  • bewijsgaring: Antigoon - moet de wetgever niet optreden?
  • korte bericht: circulaire geeft commentaar op uitbreiding uitzonderlijke aanslagtermijn;
  • kort bericht: (art. 358 WIB 92) en ambtshalve ontheffing na onderling overleg of arbitrage;
  • kort nieuws van de fiscus.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 18-04-2017

  1393