Deze week in Fiscale Actualiteit: Fiscaal co-ouderschap uitgebreid

Het fiscaal co-ouderschap bestaat intussen al meer dan 15 jaar (art. 132bis WIB 92). De regeling is doorheen de jaren herhaaldelijk bijgestuurd. Toch staat het regime nog steeds niet op punt. Een van de resterende pijnpunten betrof het feit dat fiscaal co-ouderschap slechts mogelijk was voor niet-ontvoogde, minderjarige kinderen. Maar vanaf aanslagjaar 2017 kan het regime ook toegepast worden voor ontvoogde minderjarige kinderen, en meerderjarige studerende kinderen. Het fiscale co-ouderschap blijft echter ook na deze verfijning hiaten vertonen (wet van 3 augustus 2016, BS 11 augustus 2016).

Lees er alles over in het nieuwste nummer van Fiscale Actualiteit.

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • Nieuwe btw-regeling voor kantines van verenigingen
  • Vlabel geeft Casman-clausule eerherstel (of toch bijna)
  • Jaaroverzicht personenbelasting

Als u nog geen abonnee bent, kan u hier meer informatie vinden.

Gepubliceerd op 04-10-2016

  658