Deze week in Fiscale Actualiteit: Cassatie gebiedt toch verrekening van Franse dividend- en interestbelasting op privébeleggingen, maar wat met FBB en andere verdragen?

Ondanks de afschaffing van het FBB-stelsel in zijn interne wetgeving voor privéspaarders, moet België wel degelijk een verrekening van Franse bronbelasting op dividenden toestaan, oordeelt het Hof van Cassatie. Het dubbelbelastingverdrag heeft immers voorrang op een bepaling in intern recht die de verrekening belet. Het Hof rekent daarmee af met een veelvuldig bekritiseerde vorm van dubbele belasting. Het arrest biedt ook een oplossing voor wie Franse interest verkrijgt. Bovendien kunnen niet alleen privéspaarders maar ook vzw’s en stichtingen het arrest inroepen om
aan dubbele belasting te ontsnappen. Maar de vraag rijst of Cassatie een halt toeroept aan elke vorm van treaty override (Cass. 16 juni 2017, F.15.0102.N).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • vennootschapsbelasting: de aangifte in de vennootschapsbelasting voor aj. 2017
  • inlichtingen voor buitenlandse fiscus: onderzoeksmogelijkheden uitgebreid

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 31-07-2017

  1384