Deze week in Fiscale Actualiteit: buitengewone aanslagtermijn van drie jaar bij ongeldige aangifte?

In een opvallend arrest lijkt het Hof van Cassatie te zeggen dat eender welke onregelmatigheid in de aangifte de fiscus het recht geeft om gebruik te maken van de verlengde aanslagtermijn. Het Hof lijkt daarmee ook volledig de letterlijke wettekst te negeren. Volgens de wet is de driejarige termijn immers alleen van toepassing (naast niet-aangifte) als de effectieve belasting hoger is dan de belasting die verschuldigd zou zijn op basis van de gegevens in de aangifte (art. 354 lid 1 WIB 92). Maar o.i. mogen we het arrest zo niet lezen. Het Hof lijkt juist te willen nuanceren (Cass. 2 december 2016, F.15.0132.N).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • beroepskosten: appartement aan de kust: hof van beroep volgt Cassatie weer niet;
  • crowdfunding: ruimere belastingvoordelen voor steun aan starters;
  • roerende voorheffing: vrijstelling van RV - wat als een portfoliovennootschap een intragroep-bank wordt?
  • korte berichten: wettelijk kader voor crowdfundingplatforms.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 02-02-2017

  1303