Deze week in Fiscale Actualiteit: Btw - kwartaalvoorschotten zijn niet meer nodig vanaf 1 april

Zoals vorig jaar al aangekondigd, zijn kwartaalaangevers niet langer verplicht om nog voorschotten te betalen in de tweede en derde maand van elk kwartaal. Wel zullen zij, zoals maandaangevers, tegen 24 december een btw-voorschot moeten betalen. KB nr. 1 wordt in die zin aangepast. De maatregel gaat in op 1 april 2017 (KB van 16 februari 2017, BS 23 februari 2017).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • vennootschapsbelasting: Tax shelter: wat als men geen attest krijgt;
  • goedkope leningen: referentierentevoeten;
  • uitstel tot 30 juni voor aangifte en betaling van beurstaks voor verrichtingen in het buitenland;
  • taxidienst valt volledig onder deeleconomie: geen uitsplitsing;
  • geen aangetekende brief meer vóór deurwaarder langskomt.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 14-03-2017

  1260