Deze week in Fiscale Actualiteit: bijzondere liquidatiereserve uitgebreid tot aanslagjaar 2012 voor kleine vennootschappen met gebroken boekjaar

Sommige kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar kwamen niet in aanmerking voor het regime van de ‘interne liquidatie’ met betrekking tot de belaste reserves die waren aangelegd in de jaarrekening verbonden met het aanslagjaar 2012. Zij kunnen voor die reserves alsnog een beroep doen op het regime van de ‘bijzondere’ liquidatiereserve van artikel 541 WIB92. Dat oordeelt het Grondwettelijk Hof (GwH 16 februari 2017, 20/2017).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • hof van beroep volgt EU-hof: een Antigoonleer op Europese leest geschoeid?
  • vermogensplanning: Vlabel beoordeelt de Belgische private stichting;
  • asielzoekers worden niet-inwoners, krijgen geen belastingkrediet voor kinderen ten laste meer.

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 28-02-2017

  919