Deze week in Fiscale Actualiteit: beginselen van behoorlijk bestuur - schadevergoeding omdat fiscus belastingplichtige onder druk gezet heeft

Als de fiscus de belastingplichtige onder druk zet, begaat die een fout in burgerrechtelijke zin en moet de fiscus een schadevergoeding betalen aan de belastingplichtige. In dit geval bestond de schade uit de interest die een btw-plichtige gederfd heeft door, na een dreigement van de fiscus, zijn openstaande btw-tegoed niet terug te vragen (Rb. Gent 5 mei 2017, 15/4540/A).

Verder in Fiscale Actualiteit:

  • Vlaams gewest: opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap
  • moeder-dochterrichtlijn, vrijheid van kapitaalverkeer: Belgische roerende voorheffing op dividenden aan Nederlandse collectieve beleggingsinstellingen?
  • reclametekst op auto: autokosten (deels) aftrekbaar, zelfs bij privégebruik
  • liquidatiereserve: vijfjarige behoudperiode wordt berekend tot datum van toekenning of betaalbaarstelling dividend

Geïnteresseerd, maar nog niet geabonneerd? Hier vindt u meer informatie.

Gepubliceerd op 29-05-2017

  1167