Concordantietabellen alom

Gepubliceerd op 14-05-2019

Eerder vond u op monKEY al de concordantietabel WVV naar W.Venn., zo kon u nagaan welk nieuw wetsartikel waar stond in het bestaande Wetboek van Vennootschappen. Deze tabel vindt u hier.

Nu gaat monKEY nog een stap verder en vindt u deze nu ook in de omgekeerde richting, m.a.w. welk wetsartikel in W.Venn. wordt het in het nieuwe WVV. Superhandig! Klik hier om deze tabel te raadplegen.

En ook de VZW-wetgeving is een kluwen als het daar op neerkomt. We zouden monKEY niet zijn als we hier eveneens geen handige tabel voor hadden.

Tip van de dag: als je deze tabellen veel moet raadplegen, maak hem dan meteen je favoriet zodat de tabel meteen op je homepagina komt.

 

 

  328