Binnenkort ‘gemeenschapsdienst’ voor rechtspersonen ?

Minister van Justitie Koen Geens kondigde eerder aan om verouderde wetgeving aan te pakken en in een moderner jasje te steken. Onlangs heeft hij zijn plannen voor het erfrecht en vennootschaps-/verenigingsrecht uit te doeken gedaan maar nu heeft hij zijn pijlen gericht op het strafrecht. Ver van uw bed, denkt u ? Think again!   In de hervorming van het strafrecht is een heel item gewijd aan schalen voor hoofdstraffen voor rechtspersonen. Rechtspersonen kunnen al geruime tijd strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor strafbare feiten die in het kader van haar activiteiten of voor haar rekening werden gepleegd. De straffen die werden uitgesproken waren meestal geldboetes, hoewel ook de ontbinding en verbeurdverklaring in theorie mogelijk waren.

Nieuw is nu dat er nu ook alternatieve sancties voor handen zijn, zeg maar een soort van gemeenschapsdienst. Minister Geens bracht in een interview aan de VRT zelf twee voorbeelden aan. Een bedrijf dat veroordeeld wordt voor milieuverontreiniging, zal bv. nu de opruiming op zich moeten nemen. Ook nog: als een bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan gesjoemel in een dossier van openbare aanbesteding, zou het mogelijk zijn dat dat bedrijf zich nooit meer mag inschrijven bij andere openbare aanbestedingen. Reken maar dat de rechters in de toekomst erg creatief zullen zijn met deze nieuwe regels. Een gewaarschuwd bedrijfsleider is er twee waard.

De ministerraad keurde dit voorontwerp van wet goed om het boek I van het Strafwetboek te wijzigen. Het voorontwerp van wet wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Tot slot nog een realiteit. De straffen vermeld in het strafwetboek worden vermenigvuldigd met de strafrechtelijke opdeciemen. Tot eind 2016 was deze factor zes. Kreeg u bv een boete van 1.000 euro, dan betaalde u in werkelijkheid 1.000 x 6 = 6.000 euro. Sinds 1 januari van dit jaar bedraagt deze factor nu echter acht. U betaalt dus sinds 1 januari 2017 8.000 euro. Een aanzienlijke verhoging van de geldboetes dus.

Meer weten over de huidige regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen ? Informatie vindt u in volgende modules van monKEY.be:

Vennootschapsrecht. 

Bvba in de praktijk.

Nv in de praktijk. 

Uiteraard volgen we de actualiteit met de voet op en zodra de hervorming in een wet gegoten is, actualiseren we onze teksten.

Gepubliceerd op 23-01-2017

  887