Beperkingen opgelegd aan accountants in strijd met Europese regels volgens Europese Commissie

De Belgische wetgeving legt verschillende beperkingen op aan accountants, zo mogen zij geen diensten als makelaar of verzekeringstussenpersoon verstrekken en geen financiële activiteiten verricht. De Europese Commissie is van oordeel dat deze beperkingen de dienstenrichtlijn schenden (artikel 25 over multidisciplinaire activiteiten). Verder bestaan er, volgens de Commissie, andere en minder beperkende manieren om onafhankelijkheid, onpartijdigheid en naleving van de ethische regels te garanderen.

Deze (té) strenge beperkingen opgelegd aan accountants, kunnen gekwalificeerde kandidaten onnodig in de weg staan bij het zoeken naar een baan, of dat nu in eigen land of over de grens is. Het opheffen van de beperkingen op de diensten die een accountant kan aanbieden biedt verschillende voordelen voor de sector: het kan bv. bijdragen tot het scheppen van nieuwe banen voor gekwalificeerde kandidaten. Ook voor de consument zou dat beter zijn: het kan leiden tot meer keuzemogelijkheden en lagere tarieven.

De Commissie heeft in het verleden een aantal lidstaten gevraagd om hun regels waarmee multidisciplinaire praktijken verboden zijn aan te passen. Met betrekking tot België in het bijzonder heeft de Commissie de nationale autoriteiten in een met redenen omkleed advies van november 2016 gevraagd een einde te maken aan de inbreuk op het EU-recht. Aangezien de Belgische autoriteiten bij hun standpunt bleven, heeft de Commissie besloten om België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Gepubliceerd op 14-07-2017

  1175