Belastingvragen: wat zeg ik de belastingdienst over mijn nog niet afgewerkte woning?

Gepubliceerd op 31-05-2018

Vraag

Vorig jaar ging ik een lening aan voor de aankoop van een appartement in opbouw. Momenteel woon ik niet op dit appartement. Dit wordt pas volledig afgewerkt in 2019. Hoe moet ik dit ingeven? Van welke voordelen kan ik genieten?

Antwoord

Ik neem aan dat u in het Vlaamse Gewest woont en momenteel nog woont in een woning waarvan u geen eigenaar bent (een huurwoning of de woning van uw ouders). In dat geval kunt u uw ‘appartement in aanbouw’ toch al fiscaal als uw eigen woning beschouwen, ook al woont u er nog niet in.

De leningsuitgaven (intresten, kapitaalaflossingen en schuldsaldoverzekeringspremie) die u in 2017 betaalde voor het appartement geven recht op de Vlaamse geïntegreerde woonbonus. U kunt die uitgaven aangeven tot maximaal 2.280 euro (per kredietnemer). Dat maximum is samengesteld uit een basisbedrag van 1.520 euro, dat u gedurende de volledige looptijd van de lening behoudt, en een tijdelijke verhoging van 760 euro, die u enkel de eerste tien leningsjaren geniet. Die verhoging valt weg zodra uw appartement niet langer uw enige woning is. De aangegeven leningsuitgaven geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, met een maximumvermindering van 912 euro (2280 euro x 0,40).

In het stelsel van de oude Vlaamse woonbonus moest u nog uw appartement betrekken binnen de twee jaar volgend op het leningsjaar, maar voor de toepassing van de nieuwe geïntegreerde woonbonus wordt die eis niet langer gesteld. Dus ook al betrekt u uw appartement pas na 2019, u behoudt het recht op de Vlaamse geïntegreerde woonbonus.

De kapitaalaflossingen en intresten geeft u aan in rubriek I.1.a van vak IX van de aangifte (code 3334/4334). De premies van de verzekering die de lening waarborgt in rubriek I.1.b (code 3335/4335). In beide rubrieken samen mag u niet meer vermelden dan 2.280 euro (per kredietnemer). Dat maximum wordt meestal al bereikt met intresten en kapitaalaflossingen. Is dat ook in uw aangifte zo, dan heeft het geen zin om de verzekeringspremie aan te geven. Zo vermijdt u belasting op de eventuele uitkering van die verzekering.

Vergeet u ook niet te bevestigen dat uw appartement uw enige woning is naast code 3336/4336.

 

Jef Wellens

De redacteurs van Wolters Kluwer beantwoorden de vragen van De Standaard-lezers. Vraag en antwoord werden eerder gepubliceerd in De Standaard.

 

  522