Belastingvragen: is mijn vakbondsbijdrage fiscaal aftrekbaar?

Gepubliceerd op 04-06-2018

Vraag

Ik heb een attest van bewijs van fiscale aftrekbaarheid van mijn ACV bijdrage ontvangen. Mag dit bedrag (107.20 euro) bij aangifte in code 261 bij de negatieve saldi ingebracht (met uiteraard kopie attest in bijlage naar belastingdienst)?

Antwoord

De vakbondsbijdrage is principieel een aftrekbare beroepsuitgave. De fiscus heeft dat al herhaaldelijk bevestigd. Hij maakt wel een onderscheid tussen vakbondsbijdragen betaald tijdens de uitoefening van een werknemersactiviteit en deze betaald tijdens een periode van werkloosheid.

De vakbondsbijdrage die is betaald in de periode dat u als werknemer loon ontving, kan alleen worden afgetrokken als u uw werkelijke beroepskosten bewijst. De vakbondsbijdrage maakt immers deel uit van de beroepskosten. Bewijst u uw werkelijke beroepskosten niet, kiest u zoals de meeste werknemers voor de aftrek van het wettelijk kostenforfait, dan is de vakbondsbijdrage begrepen in dat kostenforfait en kan die bijdrage niet worden ingebracht bovenop het kostenforfait.

Maar omdat u in uw vraag verwijst naar ‘code 261’, een code op de fiscale fiche 281.13 van werkloosheidsuitkeringen, neem ik aan dat de vakbondsbijdrage betrekking heeft op die uitkering en betaald werd tijdens een periode van werkloosheid. Voor werkloosheidsuitkeringen geldt er geen wettelijk kostenforfait. Van een werkloosheidsuitkering kunt u dus enkel werkelijke beroepskosten, hoe beperkt ook, aftrekken. Naast vakbondsbijdragen zijn dat bijvoorbeeld reiskosten naar het stempellokaal of verplaatsingskosten voor het volgen van een opleiding op vraag van de VDAB. Concreet: u vermindert zelf uw werkloosheidsuitkering, bedrag in code 1260 (of 1264) van vak IV van de aangifte, met de vakbondsbijdrage die u betaalde tijdens de periode van werkloosheid en u geeft enkel het nettobedrag van die werkloosheidsuitkering aan, na aftrek dus van de vakbondsbijdrage en eventuele andere beroepskosten. U mag ook altijd het betalingsattest van de vakbondsbijdrage toevoegen aan uw taxonweb-aangifte, via de module ‘bijlagen’.

Jef Wellens

De redacteurs van Wolters Kluwer beantwoorden de vragen van De Standaard-lezers. Vraag en antwoord werden eerder gepubliceerd in De Standaard.

 

 

 

  3785