Belastingvragen: is ereloon architect aftrekbaar?

Gepubliceerd op 07-06-2018

Vraag

Sinds vorig jaar wonen we in een nieuwbouwwoning. Ongeveer 8 procent van de oppervlakte dient als bureauruimte. ik werk 2 à 3 dagen per week van thuis uit, mijn partner ook minstens 1 dag per week. De voorbije drie jaar betaalden we al 25.000 euro aan erelonen voor onze architect. Hoe kunnen we die kosten (deels) recupereren als beroepskost?

Antwoord

Niet alleen de kosten van de architect kan je inbrengen als beroepskost. Eigenlijk gaat het om alle kosten voor de woning (afschrijving, financiering, verwarming, elektriciteit, onderhoud…). Die kosten mogen ingebracht worden, zoals u aangeeft, in verhouding tot het aandeel van de bureauruimte in de totale oppervlakte van de woning. In dit geval dus 8 % van de totale kosten. Kosten die specifiek toegewezen kunnen worden aan de bureauruimte (werktafel, archiefkast…), hoeven niet opgesplitst te worden maar komen volledig in aanmerking.

Er is nog wel één belangrijke beperking: dat alles veronderstelt dat de bureauruimte uitsluitend professioneel gebruikt wordt. Als de ruimte ook nog privé gebruikt wordt, moet het bedrag van de ingebrachte kosten naar verhouding verminderd worden. Bijvoorbeeld: als de ruimte 50 % van de tijd privé gebruikt wordt, mag u slechts 4 % in plaats van 8 % inbrengen.

In de praktijk is het grote probleem om het juiste aandeel professioneel/privé vast te stellen. Dat hangt puur af van de omstandigheden. Maar het ligt voor de hand dat de fiscus argwanend zal zijn als u beweert dat de ruimte nooit privé gebruikt wordt. En dat een 50/50-verhouding gemakkelijker zal ‘passeren’ dan 90/10. Omstandigheden die een rol kunnen spelen, zijn: of er elders in het huis nog computers of boekenkasten e.d. staan (wat het waarschijnlijker maakt dat de bureauruimte hoofdzakelijk professioneel gebruikt wordt); of er integendeel in de bureauruimte ook spelcomputers, kasten met privédocumenten, hobbyspullen of andere zaken staan die op privégebruik wijzen, of er kinderen zijn die ook verondersteld kunnen worden gebruik te maken van de computer(s). Enzovoort. Het is goed mogelijk dat de fiscus dat bij een controle achteraf komt nakijken. En bij die gelegenheid ook opmeet of de ruimte echt 8% van uw woning inneemt. U kunt ook vooraf met uw controleur overleggen over een percentage beroepsgebruik dat als redelijk kan gelden.

Het verdient natuurlijk aanbeveling om een bewijsstuk te hebben waaruit blijkt dat u (een deel van de tijd) thuis werkt, bijvoorbeeld een attest van de werkgever. Als uw kantoor op het werk mooier is en beter uitgerust, zou de fiscus anders in twijfel kunnen trekken dat u thuis werkt.

Een fundamenteler punt is dat alleen de kosten van het jaar zelf ingebracht kunnen worden. De architectenhonoraria van drie of twee jaar geleden zijn dus onherroepelijk (fiscaal) verloren.

Ten slotte kunnen beide echtgenoten niet twee keer dezelfde kosten aftrekken. Zij zullen de kosten ook moeten omdelen in verhouding tot het gebruik dat ze van de bureauruimte maken.

 

Koen Janssens

De redacteurs van Wolters Kluwer beantwoorden de vragen van De Standaard-lezers. Vraag en antwoord werden eerder gepubliceerd in De Standaard.

  900