Belastingvragen: beroepskosten gepensioneerde

Gepubliceerd op 23-05-2018

Vraag

Ik heb gewerkt als zelfstandige tot einde 2016 en ben dan op pensioen gegaan. In 2017 heb ik geen enkele beroepsactiviteit uitgeoefend en als dusdanig geen inkomsten meer genoten, tenzij mijn pensioen. Kan ik vooralsnog bepaalde onkosten gemaakt in 2016 en voorheen in mindering brengen bij de aangifte van 2018(inkomen 2017)? Ik denk met name aan afschrijvingen van beroepslokalen e.a. welke in 20016 nog niet volledig waren afgeschreven?

Ik ben sinds 1/10/2016 gepensioneerd en krijg een ambtenarenpensioen. Ik ben echter deeltijds verder aan het werk bij dezelfde werkgever. Mijn vraag is of ik nog beroepskosten mag aftrekken. Dit deed ik voorheen voor mijn voltijdse job.

Antwoord

We bekijken vragen van beide lezers samen. Zijn kosten die u gemaakt heeft nog aftrekbaar? Wel, kosten zijn als beroepskost aftrekbaar als:

  • Ze werden gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
  • Ze noodzakelijk verband houden met het uw beroepswerkzaamheid.
  • Als u ze heeft gedaan of gedragen tijdens de belastbare periode (2017).
  • U de echtheid en het bedrag ervan kan verantwoorden.

Als we deze voorwaarden toepassen op uw situaties, geeft dat het volgende resultaat:

Gepensioneerde zelfstandige (vraag 1)

Als u in 2017 geen kosten meer heeft gemaakt voor uw vroegere zelfstandige beroepsactiviteit, heeft u geen recht meer op de aftrek omdat u voorwaarde 3 niet vervult. U heeft in 2017 zelf geen kosten meer gedaan, maar enkel in 2016. Enkel kosten die tijdens het belastbaar tijdperk zelf zijn gedragen zijn aftrekbaar.

Als u in 2017 nog wel kosten heeft gemaakt voor uw vroegere zelfstandige beroepsactiviteit, dan zijn die nog wel aftrekbaar. Het is niet noodzakelijk dat u deze kosten heeft gedaan in het jaar waarin u de inkomsten heeft verkregen. U kan dus nog kosten maken in 2017, voor uw inkomsten als zelfstandige van 2016. Die kosten zijn aftrekbaar als u ze nog niet eerder heeft afgetrokken. Voorbeeld: de elektriciteitsafrekening die u in 2017 nog gekregen heeft voor uw beroepslokalen. Afschrijven kan u wel nog voor het jaar van de stopzetting (2016), maar die heeft u al gedaan. Afschrijvingen in het jaar na de stopzetting zijn uitgesloten omdat u het goed niet meer gebruikt voor een beroepsactiviteit.

Gepensioneerde ambtenaar (vraag 2)

De voorwaarden zijn voldaan. Als u kosten heeft gedaan voor uw deeltijdse job naast uw pensioen, zijn die kosten nog aftrekbaar.

Wim Putzeys

 

De redacteurs van Wolters Kluwer beantwoorden de vragen van De Standaard-lezers. Vraag en antwoord werden eerder gepubliceerd in De Standaard.

  478