Belastingvragen: aftrekbaarheid speed pedelec

Gepubliceerd op 25-05-2018

Vraag

Ik ben leraar en kocht vorig jaar een speed-pedelec (elektrische fiets tot (45 km/u)). Ik kreeg vorig jaar controle van de belastingen en de controleur vertelde me dat je een elektrische fiets bij de beroepskosten tweemaal kon inbrengen: de aankoop (afschrijven op drie jaar) en de kilometers (0,23 euro/km). Klopt dit?

Antwoord

Een fiets kan een dubbel fiscaal voordeel opleveren:

  • een hogere belastingvrije kilometervergoeding (voor werknemers of bedrijfsleiders);
  • een aftrekbare beroepskost.

Hogere belastingvrije kilometervergoeding

Per werkelijk met de ‘fiets’ afgelegde km. woon-werkverkeer kan de werkgever een belastingvrije vergoeding betalen van 23 eurocent. De vrijstelling geldt ook indien u uw beroepskosten bewijst.

Vanaf aanslagjaar 2018 geldt dit voordeel ook voor de elektrisch aangedreven speed pedelec (elektrische fiets tot 45 km/u).

 Aftrekbare beroepskosten

 Vooraf: Werkelijke beroepskosten vs. forfait

Loon- en weddetrekkenden hebben de keuze om zelf hun beroepskosten te bewijzen, of te opteren voor een forfait. Het forfait is een minimum waar u altijd recht op hebt. Het bewijzen van de werkelijke beroepskosten is enkel interessant indien uw werkelijke kosten hoger zijn dan het forfait.

Als u ervoor opteert om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen, moeten de kosten die u inbrengt aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag uw werkelijke beroepskosten aftrekken van uw brutoberoepsinkomsten mits die kosten terzelfder tijd aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  • ze moeten noodzakelijk met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid verband houden;
  • ze moeten tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen zijn;
  • ze moeten gedaan of gedragen zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden;
  • ze moeten door de belastingplichtige verantwoord zijn wat de echtheid en het bedrag ervan betreft.

 ‘Gemengde kosten’, d.w.z. kosten gedaan deels voor de beroepswerkzaamheid en deels voor privédoeleinden, moeten worden gesplitst (geprorateerd). U mag immers alleen dat deel aftrekken dat betrekking heeft op uw beroepsactiviteit.

Hoger kilometerforfait

Als u ervoor kiest om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen, en u uw woon-werkverkeer aflegt met de fiets (= anders dan met de eigen wagen), kan u forfaitair 0,23 EUR per km inbrengen als 'bewezen' beroepskosten. Ook hier geldt dit voordeel sinds aanslagjaar 2018 ook voor de speed pedelec. Deze kostenaftrek is cumuleerbaar met de eerder besproken vrijstelling van de fietsvergoeding betaald door de werkgever. Die vergoeding moet dus niet worden afgetrokken van de beroepskosten voor het woon-werkverkeer.

Het forfait 0,23 EUR per kilometer is geen verplichting. U mag ook uw reële kosten bewijzen: aankoopprijs afschrijven, onderhoudskosten, …. Aangezien u de speed pedelec vermoedelijk ook privé gebruikt, moeten de kosten in dit geval geprorateerd worden. Veelal is het interessanter beroep te doen om het verhoogd forfait.

Ann Rasschaert

 

De redacteurs van Wolters Kluwer beantwoorden de vragen van De Standaard-lezers. Vraag en antwoord werden eerder gepubliceerd in De Standaard.

  12507