Begrotingsakkoord: regering stelt fiscale maatregelen voor

Na lang onderhandelen heeft de regering een akkoord bereikt over de begroting. Het akkoord bevat een hele reeks fiscale maatregelen. De premier benadrukt dat de regering hiermee de economie wil versterken en verder wil inzetten op jobcreatie en rechtvaardigheid.

Eerst en vooral kondigt de regering een hervorming van de vennootschapsbelasting aan. Het tarief van de vennootschapsbelasting, nu nog 33,99 %, zal dalen tot 29 % in 2018 en 25 % in 2020. In 2020 verdwijnt ook de crisisbijdrage van 3 % (in 2018 wordt ze al verlaagd tot 2 %). Voor kmo’s zal er zelfs een tarief van 20 % gelden op de eerst 100.000 EUR winst. De hervorming zal echter wel budgetneutraal moeten zijn. Dit betekent dat er compenserende maatregelen komen. Er zal dus wel in de bestaande aftrekken gesnoeid worden.

Er wordt ook een nieuwe belasting ingevoerd: een abonnementstaks op effectenrekeningen. Enkel wie meer dan 500.000 EUR op dergelijke rekening heeft zal aan de taks onderworpen worden. Het tarief bedraagt 0,15 %.

De regering wil ook investeringen in risicodragend kapitaal aanmoedigen:

  • de tax shelter voor investeringen in startende ondernemingen wordt uitgebreid naar groeibedrijven
  • de vrijstelling voor inkomsten uit spaarboekjes (de eerste schijf van 1.880 EUR) wordt opgesplitst, waardoor nu de eerste schijf van 627 EUR van inkomsten uit aandelen wordt vrijgesteld. Ter compensatie wordt de vrijstellingsdrempel voor spaarboekjes verlaagd tot 940 EUR

Wie aan pensioensparen doet, kan binnenkort kiezen uit twee systemen: maximaal 940 EUR sparen en genieten van een belastingvermindering van 30 % of 1.200 EUR sparen en genieten van een belastingvermindering van 25 %.

In de strijd tegen belastingfraude, wordt de kaaimantaks verstrekt en de efficiëntie ervan verbeterd, door o.a. dubbelstructuren aan te pakken en ook feitelijke verenigingen in de maatregel te betrekken.

De flexijobs, die erg succesvol bleken in de horeca, worden uitgebreid naar andere sectoren. Bijklussen via een flexijob zal vanaf nu o.a. ook kunnen in een krantenwinkel, bakkerij of kapsalon.

Daarnaast zal ook belastingvrij bijverdienen (tot 500 EUR per maand) mogelijk worden voor specifieke functies in non-profitsector. Deze mogelijkheid staat open voor wie al 4/5 werkt of gepensioneerd is.

Om de sector van de e-commerce te ondersteunen, wordt de mogelijkheid voor nachtwerk in deze sector ingevoerd.

Wilt u een jaarlang up-to-date blijven van de fiscale actualiteit? Schrijf dan in up de Actuaclubs van Fiscaal Informatief. Hebt u aan één update per jaar genoeg? Dan zijn de Updates van Fiscaal Informatief meer iets voor u.


 

Gepubliceerd op 26-07-2017

  1420