Automatische indexering onroerende voorheffing Vlaanderen 2017

Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerend voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2017 zijn vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

twee kinderen 7,81 EUR
drie kinderen 12,37 EUR
vier kinderen 17,32 EUR
vijf kinderen 22,70 EUR
zes kinderen 28,48 EUR
zeven kinderen 34,69 EUR
acht kinderen 41,33 EUR
negen kinderen 48,37 EUR
tien kinderen 55,86 EUR
elk kind boven het tiende + 7,81 EUR

U vindt veel meer over de Onroerende Voorheffing op de online databank monKEY.be.

Gepubliceerd op 26-01-2017

  784