Antwerps verzet tegen kostenaftrek in cash drain-verrichtingen: gedoemd tot cassatie?

Gepubliceerd op 04-12-2019

De recentste cassatierechtspraak stelt ons in staat de grenzen van de finaliteitsvoorwaarde duidelijk(er) af te bakenen. We hebben nu eindelijk een relatief goed beeld van de praktische draagwijdte van de voorwaarde dat de kost gemaakt moet zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden – zeker inzake kostenaftrek in de FBB-constructies en bij uitbreiding elke (bewust) ‘verlieslatende’ operatie met economische logica erachter. Enkele kersverse cassatiearresten bevestigen die analyse. Toch blijft het Antwerpse hof van beroep de FBB-verrichtingen aangrijpen om de grenzen van de finaliteitsvoorwaarde verder af te tasten. Kan die rechtspraak de cassatietoets overleven?

Terwijl het Brusselse hof van beroep samen met de collega’s in Luik en Bergen de mid­zomerrechtspraak van Cassatie zonder meer op FBB-transacties toepassen en dus de kostenaftrek toestaan, liggen de hoven van beroep in Antwerpen en Gent nog altijd dwars.

De saga mag nu echt stoppen

  275