Antimisbruikbepaling: Niet Belgische rechter maar Hof van Justitie heeft voortaan het laatste woord

Gepubliceerd op 25-10-2019

Onlangs heeft het Gentse hof van beroep een minimalistische interpretatie gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling nieuwe stijl. Dit arrest over het toepassingsgebied van artikel 344, § 1 WIB 92 werd besproken in Fiscale Actualiteit 2019/33.  Maar die benadering behoorde eigenlijk al tot het verleden op het moment van de uitspraak. Voortaan zal de fiscus verplicht zijn voor een maximale interpretatie te gaan, waarbij niet zozeer wordt gekeken naar de formele omstandigheden zoals ze zich lijken voor te doen, maar eerder naar de materiële werkelijkheid. Want wat misbruik uitmaakt, wordt vanaf nu door het Hof van Justitie bepaald. En dat heeft in enkele recente mijlpaalarresten weinig ruimte voor twijfel gelaten.

Fiscaal misbruik is een Unierechtelijk begrip geworden

  344