Aangifte VenB gepubliceerd

Het aangifteformulier VenB werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

In de nieuwe aangifte wordt onder meer rekening gehouden met de afschaffing van de octrooiaftrek, met een vak voor het overgangsregime dat loopt tot 30 juni 2021 (code 1865)  en één voor de gegevensuitwisseling met de OESO (code 1866). Ook in het Vak Verworpen Uitgaven heeft dit een weerslag, met twee nieuwe lijnen: (i) terugneming van aftrek voor aftrek voor innovatie-inkomsten in geval van spreiding van historische kosten  (code 1230) en (ii) terugneming van aftrek voor aftrek voor innovatie-inkomsten ingevolge niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven (code 1231).

In het vak Belastbare gereserveerde winst wordt een lijn toegevoegd voor ‘negatieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel’.  In het vak Verworpen Uitgaven is dan weer een rubriekje voorzien voor de ‘positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel (codes 1226 tot 1229)’.

De vennootschap moet in het Vak Uitgekeerde Dividenden bevestigen dat ze op de hoogte is van haar verplichting om een aangifte in de roerende voorheffing (formulier 273A) in te dienen wanneer deze rubriek (code 1320 van de aangifte) is ingevuld, zelfs als er geen RV verschuldigd is. Dat geeft de vennootschap aan in code 1321.

Veel meer over de aangifte VenB aj. 2017 hierover vindt u binnenkort op www.monKEY.be 

Gepubliceerd op 31-05-2017

  1336