Aangifte BNI/natuurlijke personen voor aanslagjaar 2016 in het Staatsblad

De FOD Financiën heeft het model van ‘aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)’ voor het aanslagjaar 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2016. De nieuwe aangifte BNI/nat. pers. verschilt op heel wat punten ten opzichte van deze van vorig jaar. De belastingadministratie zal de ‘papieren’ aangifteformulieren in oktober 2016 versturen.
De uiterste datum voor het indienen van de ‘papieren’ aangifte BNI/nat. pers. voor het aj. 2016 is 30 november 2016. Wie deze aangifte via Tax-on-web of via zijn mandataris (accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist) wil indienen, krijgt daarvoor de tijd tot uiterlijk 14 december 2016.

Een overzicht van de verschillen tov het aangifteformulier van vorig jaar vindt u op taxTODAY.

Gepubliceerd op 07-09-2016

  853