Sterfhuisclausule: geldt nieuwe belasting nooit voor bestaande toestanden?

Gepubliceerd op 04-03-2020

Sinds 2015 kan een sterfhuisclausule in Vlaanderen niet meer gebruikt worden om aan erfbelasting te ontsnappen. Maar volgens het Gentse hof van beroep is die regeling niet van toepassing op sterfhuisclausules die opgesteld zijn vóór de inwerkingtreding van de huidige wetgeving. De betrokkenen hebben de clausule in tempore non suspecto opgesteld in het volle vertrouwen dat die toelaatbaar was én belastingen zou besparen. Als die redenering van het hof van beroep van Gent van 24 december 2019 veralgemeend wordt, zou dat wel heel vergaande consequenties hebben. Ook al lijkt het arrest een triomf voor de rechtszekerheid, de vraag is dan ook of de conclusie van het hof houdbaar is.

Geen actuele relevantie meer

  273