Vrouwen in Raden van Bestuur: regels en realiteit

Gepubliceerd op 08-03-2019

Sinds 2011 bepaalt de wet dat de raad van bestuur van een vennootschap waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt, divers moet zijn samengesteld. Ten minste één derde van de leden moet van een ander geslacht zijn dan de overige leden. Omdat de bedrijfswereld aan de top nog altijd veelal door mannen wordt gedomineerd, betekent dit in de praktijk voor de meeste bedrijven dat minstens een derde van de leden vrouw moet zijn. Als dit minimum niet wordt gehaald, moet de algemene vergadering hieraan verhelpen. De eerstvolgende bestuurder die benoemd wordt, moet dan een vrouw zijn. Een nieuwe benoeming van een man zal dan nietig zijn.

Vennootschappen die voor het eerst worden toegelaten tot een gereglementeerde markt, hebben evenwel een hele tijd om aan deze voorwaarde te voldoen. Zij moeten de verplichting inzake genderdiversiteit vervullen vanaf de eerste dag van het zesde boekjaar dat aanvangt na hun toelating tot de gereglementeerde markt.

In het jaarverslag moeten vennootschappen in het deel over deugdelijk bestuur trouwens ook aangeven welke inspanningen ze doen voor de genderdiversiteit binnen het bedrijf.

 

busniess-woman-788595-unsplash
Niet in alle Raden van Bestuur zitten al voldoende vrouwen

Sanctie

De wetgever hecht veel belang aan deze regel en verbindt er dus ook de nodige sancties aan. De voordelen die de andere bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat, worden dan immers geschorst. Van zodra de raad correct is samengesteld, kunnen de voordelen opnieuw worden toegekend.

Realiteit

  405