UBO-register: tweede FAQ geeft amper antwoord op prangendste vragen

Gepubliceerd op 22-05-2019

Uiteindelijk begunstigden achter vennootschappen en andere entiteiten moeten gemeld worden aan het zgn. UBO-register. Dat de uiterste datum voor de eerste melding uitgesteld is naar 30 september 2019, is intussen algemeen bekend. Het uitstel is grotendeels te wijten aan de talrijke onduidelijkheden die er rezen rond het bepalen van de UBO in het kader van het huwelijksvermogensrecht, bij gesplitste eigendom of onverdeeldheid, en over de praktische uitwerking van de registratie als de wettelijke vertegenwoordiger van een informatieplichtige niet beschikt over een Belgisch identiteitsmiddel. Op 2 april is daarom een nieuwe FAQ gepubliceerd. Hoewel er enkele zaken worden verduidelijkt en er met betrekking tot de analyse van indirecte controle diverse bijkomende voorbeelden zijn opgenomen ter verduidelijking, blijven er toch heel wat vraagtekens bestaan en valt het te betreuren dat er zo lang rechtsonzekerheid blijft bestaan.

Lees de volledige analyse van Kristof BRYS in Fiscale Actualiteit.

 

  498