Tarieven voor openbaarmaking jaarrekening vennootschappen in 2021

Gepubliceerd op 11-12-2020

De Nationale Bank van België (NBB) heeft nieuwe tarieven gepubliceerd voor de openbaarmaking van de (geconsolideerde) jaarrekening van vennootschappen. Ze gelden vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Verplichte elektronische neerlegging van de jaarrekening

Ondernemingen zijn verplicht om hun (geconsolideerde) jaarrekening, samen met de bijhorende stukken, elektronisch neer te leggen (XBRL- of PDF-formaat) bij de Balanscentrale. Of de vennootschap haar jaarrekening volgens het micromodel, het verkort model of het volledig model moet neerleggen, hangt af van bepaalde groottecriteria en of ze al of niet beursgenoteerd is.

Tarieven vanaf 1 januari 2021

De kosten voor de openbaarmaking van een volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening bedragen:

Wijze van neerlegging

2020 (*)

2021 (*)

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand      

€ 302,20          

€ 304,40

Via het internet in de vorm van een PDF-bestand

€ 358,70

€ 361,30

Verbeterde neerlegging

€ 69,10

€ 69,60


De kosten voor de openbaarmaking van een verkort model van de jaarrekening bedragen:

Wijze van neerlegging

2020 (*)

2021 (*)

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand      

€ 69,10          

€ 69,60

Via het internet in de vorm van een PDF-bestand

€ 125,40

€ 126,40

Verbeterde neerlegging

€ 69,10

€ 69,60


De kosten voor de openbaarmaking van een micromodel van de jaarrekening bedragen:

Wijze van neerlegging

2020 (*)

2021

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand      

€ 51,10          

€ 51,50

Via het internet in de vorm van een PDF-bestand

€ 107,60

€ 108,40

Verbeterde neerlegging

€ 44,00

€ 44,30

(*) Bedragen zonder werkingskosten Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).


Auteur: Christine Van Geel
Bron: 08 december 2020 - Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 08 december 2020, p.86659;

  703