Statuut van bestuurders onder de nieuwe vennootschappenwet

Gepubliceerd op 21-10-2019

Onder de oude vennootschappenwet (W.Venn.) mocht het dagelijkse beheer overgelaten worden aan een bestuurder, aan een niet-lid van de raad van bestuur of aan een collega-zaakvoerder die zijn/haar opdracht uitvoert onder een arbeidsovereenkomst, onder het gezag van een orgaan van de vennootschap of van een andere bestuurder. De nieuwe vennootschappenwet (WVV) laat dat niet meer toe.

mario-gogh-vblhicvh-li-unsplash

Volgens Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hebben bestuurders, zaakvoerders, zelfs de leden van de directieraad (het directiecomité onder de oude wet) allemaal het statuut van zelfstandige. Dit heeft alles te maken met de aansprakelijkheid van de mandatarissen. In de praktijk ligt de eigenlijke leiding niet zozeer bij de raad van bestuur maar eerder bij de CEO, de CFO, .... Die topmanagers konden tot nog toe hetzij direct als werknemer verbonden zijn aan hun vennootschap, hetzij via een managementvennootschap werken. In het eerste geval is de werkgever verantwoordelijk voor hun daden; in het tweede geval is hun aansprakelijkheid beperkt tot die van de eigen vennootschap. Dat kan onder het nieuwe WVV niet meer!

Beide statuten combineren?

Het WVV bevestigt dat bestuurders en leden van de directie- en toezichtsraad in een BV, CV of NV enkel mogen handelen in een zelfstandigenstatuut.

Zij mogen alleen nog een andere functie in het kader van een arbeidsovereenkomst in die vennootschap uitoefenen op voorwaarde dat die taken als loontrekkende volledig losstaan van de taken als bestuurder en de taken worden uitgevoerd in een ondergeschikt verband ten aanzien van de vennootschap.

Het blijft mogelijk om als werknemer van een moedervennootschap een bestuursmandaat op te nemen in een dochtervennootschap maar dan moet de betrokken werknemer, voor dat bestuursmandaat, zelfstandige in bijberoep zijn.

Deze bepalingen treden in werking:

  • op 1 mei 2019 voor de vennootschappen die vanaf die datum opgericht worden;
  • op 1 januari 2020 voor de bestaande vennootschappen. 

Meer info: de Vennootschap 2019/09 van oktober 2019 en op monKEY.

De vennootschapswet

Met online archief op monKEY

 

 

  2650