Ondernemingswereld davert op zijn grondvesten: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk in voege

Gepubliceerd op 01-03-2019

Het werd een thriller van formaat maar na een lange wachttijd, een reeks amendementen en opmerkingen van de Raad van State is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) – eindelijk – goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad. De focus van de hervorming ligt op een flexibeler, eenvoudiger en moderner systeem.

Meest opvallende wijzigingen

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • Vermindering van het aantal vennootschapsvormen.
  • BVBA wordt BV.
  • Voor stemrecht en bestuur kunnen afwijkende statutaire regelingen worden treffen.
  • De aansprakelijkheid van de bestuurder wordt beperkt.
  • Toepassing van de statutaire zetel i.p.v. werkelijke zetel
  • De CV wordt terug in haar oorsprong gebracht, naar de coöperatieve gedachte.
  • Verenigingen mogen winst maken, maar mogen ze niet uitkeren

Inwerkingtreding

Voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als inwerkingtreding. Er zijn een uitgebreide inwerkingtreding en overgangsregeling voorzien voor allerhande bestaande vennootschapsvormen in allerlei situaties.

Het nieuwe WVV klinkt alleszins veelbelovend. Maar, waarin verschilt het nieuwe Wetboek van het oude? Op welke vennootschap/vzw is het nieuwe WVV van toepassing? Wat betekent deze hervorming nu voor uw onderneming? In ons schematisch overzicht vindt u wellicht het antwoord!

  6040