Notarissen en accountants lanceren elektronisch effectenregister

Gepubliceerd op 19-03-2019

Het IAB en de Federatie voor Notarissen stelden vandaag een nieuwe tool voor: het elektronisch effectenregister.

In een effectenregister wordt bijgehouden wie wanneer welke effecten in een vennootschap heeft. Indien dit register op papier wordt bijgehouden, houdt dit wel wat risico’s in. Er gebeuren makkelijk fouten, registers raken zoek, er zijn discussies over wie stemrecht heeft, … Een juist effectenregister is met andere woorden onontbeerlijk voor de goede werking van een vennootschap. Het elektronisch effectenregister dat werd voorgesteld door het IAB en de Federatie voor Notarissen maakt het risico op fouten en onzekerheden klein. Notarissen en accountants zullen de gegevens over de aandeelhouders elektronisch kunnen registreren. Hun tussenkomst verhoogt ook de betrouwbaarheid van het register. In een tweede fase zal de raad van bestuur zelf voor registratie kunnen zorgen. Al zal dan wel zichtbaar zijn welke gegevens geverifieerd zijn door de notaris of de accountant.

Een elektronisch effectenregister is ook praktisch in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Eén aandeel is niet altijd één stem, dus een juiste registratie van welke stemrechten aan welk aandeel verbonden zijn wordt cruciaal vanaf 1 mei 2019, datum van inwerkingtreding van het WVV.

Eind september is de deadline voor de meldingen aan het UBO-register. Naar schatting minstens 750.000 bedrijven en andere juridische entiteiten moeten meedelen wie de uiteindelijke begunstigden zijn. Dit zijn onder meer de aandeelhouders die meer dan 25 % van de aandelen in handen hebben. Het elektronisch effectenregister zal ook toelaten dat deze data automatisch aan de FOD Financiën worden meegedeeld. Dit zal enkel gebeuren als de ondernemer dit wenst. De ondernemer kan er eveneens voor opteren zijn digitaal effectenregister open te stellen voor derden, zoals banken en investeerders. De fiscus daarentegen zal geen toegang krijgen tot het elektronisch effectenregister zelf.

 

  869