Mag de Comm. VA die afkorting nog gebruiken?

Gepubliceerd op 18-05-2020

De commanditaire vennootschap op aandelen (afgekort Comm. VA) is een beetje een vreemde eend in de bijt waarover wat onduidelijkheid heerst. Tot wanneer blijft deze vennootschapsvorm bestaan? Klopt het dat gedeeltelijk het (nieuw) WVV van toepassing is en gedeeltelijk het (oud) W. Venn.? Mag de Comm. VA die afkorting nog gebruiken? Spreken we nog over een zaakvoerder of niet? In Creatief Boekhouden 2020/10 zoekt Bertin Pouseele naar antwoorden.

Meer diepgaande info over het WVV en de Comm. VA vindt u op monKEY. Download de brochure voor meer info >

De Comm. VA in het WVV

  453