Het vennootschapslandschap werd volledig hertekend door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gepubliceerd op 28-04-2020

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blaast al 1 kaarsje uit! De opvolger van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) heeft een lange weg afgelegd. Op die weg liet het geregeld in zijn kaarten kijken. Een complete verrassing was het dus allerminst maar de gevolgen overvallen menig ondernemer nog dagelijks. Sinds 1 mei 2019 ziet ons vennootschapslandschap er compleet anders uit. En dit in de eerste plaats daar de hervorming van het aantal vennootschapsvormen.

De informatie in deze bijdrage komt uit de publicatie ‘De nieuwe vennootschapswet - Een eerste commentaar’ van Kristof Maresceau.

Club van vier

Het WVV is opgebouwd rond drie duidelijke krachtlijnen: vereenvoudiging, flexibilisering en wijziging van het internationaal vennootschapsrecht. De uitwerking van die krachtlijnen laat toe te snoeien in het aantal ondernemingsvormen naar Belgisch recht.

We gaan nu verder met in wezen vier basisvormen van vennootschappen. Naast de Europese rechtsvormen (SE, SCE en EESV) die niet afgeschaft kunnen worden, blijven er over:

 • de maatschap, en zijn varianten met rechtspersoonlijkheid: de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (comm.v)
 • de besloten vennootschap (bv)
 • de naamloze vennootschap (nv) en
 • de coöperatieve vennootschap (cv).

We moeten afscheid nemen van:

 • de stille handelsvennootschap
 • de tijdelijke handelsvennootschap
 • de s-bvba en e-bvba
 • de landbouwvennootschap (lv) en de vennootschap met sociaal oogmerk (vso)
 • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)
 • het economisch samenwerkingsverband (esv) en
 • de commanditaire vennootschap op aandelen (comm.VA).

De kenmerkende eigenschappen van deze afgeschafte vennootschapsvormen kunnen via een aanpassing van de statuten eenvoudig worden gekopieerd in de overblijvende (flexibelere) vennootschapsvormen.

Help mijn vennootschapsvorm verdwijnt

  672