Dilemma’s voor raden van bestuur door COVID-19 crisis

Gepubliceerd op 29-05-2020

Veel bedrijven organiseren de komende dagen en weken hun jaarlijkse algemene vergaderingen. De corporate governance specialisten van PwC en PwC Legal hebben een aantal dilemma's geanalyseerd op het gebied van governance, stakeholder management en vergoeding van bestuurders waarmee de raden van bestuur worden geconfronteerd door de COVID-19 crisis. De belangrijkste aandachtspunten en conclusies voor de raden van bestuur vindt u hier.

Meer diepgaande info over de algemene vergadering vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Organisatie algemene vergadering

Het bijzondere Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 biedt tijdelijk meer flexibiliteit voor de organisatie van de algemene vergadering. De raad van bestuur kan kiezen voor het houden van een virtuele vergadering of het uitstellen van de vergadering met maximaal 10 weken na de wettelijke termijn. Voor ondernemingen waarvan het boekjaar eindigt op 31 december 2019, is uitstel mogelijk tot 8 september 2020. De goedgekeurde jaarrekening moet uiterlijk op 8 oktober 2020 worden ingediend.

Conclusie: Belgische beursgenoteerde ondernemingen kiezen voor een algemene vergadering op afstand in plaats van uitstel. Op één na hebben alle BEL 20 bedrijven ervoor gekozen om hun algemene vergadering op de geplande datum op afstand te laten doorgaan.

Vergoeding van bestuurders

Sommige Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben al acties aangekondigd die gaan van het toepassen van (vrijwillige) loonsverlagingen voor kaderleden tot het beslissen dat er geen zitpenningen worden toegekend voor het bijwonen van vergaderingen van de raad van bestuur in verband met de COVID-19 crisis.

Conclusie: de vergoeding van bestuurders staat onder druk. De doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur worden steeds belangrijker (de zogenaamde ESG-criteria: Environmental, Social and Governance).

Uitkering van dividend

De raden van bestuur moeten zich afvragen welk dividendbeleid gepast en verstandig is nu  inkomsten en winst onder zware druk komen in een onzekere omgeving. Als raden van bestuur dividendverminderingen voorstellen om hun bedrijf en hun personeel te beschermen, is het belangrijk dat ze de aandeelhouders informeren over de aanwending van de ingehouden cash.

Conclusie: het dividendbeleid wordt opnieuw bekeken. De nadruk ligt op voorzichtigheid en verantwoordelijkheid.

Genderdiversiteit in raad van bestuur

  498