Coronacrisis : betaalt het verenigingsleven de prijs?

Gepubliceerd op 16-04-2020

Het ziet er naar uit dat de vele sportclubs en andere verenigingen door de coronacrisis in moeilijk vaarwater terecht zullen komen. Hoewel de regering het ondernemingsleven, waaronder ook de VZW’s, zoveel mogelijk ondersteunen met allerlei maatregelen, zijn er toch specifieke redenen om ons zorgen te maken over de toekomst van heel wat verenigingen.

Meer diepgaande info over de aansprakelijkheid van bestuurders vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Een bloedbad onder de VZW’s dreigt

Terwijl de meeste sportverenigingen tot voor kort hun inkomsten veelal haalden uit de kantine na wedstrijden en tornooien en uit allerhande activiteiten als kwisavonden, fuiven, breughelavonden en dergelijke, zien ze nu die inkomsten als sneeuw voor de zon verdwijnen, door het samenscholingsverbod, het afschaffen van de wedstrijdkalender, het stopzetten van het seizoen, en door de algemene lockdownperiode. Ook de culturele sector is zwaar getroffen door de Covid19-crisis.

Tot overmaat van ramp vrezen we dat veel bedrijven hun sponsoringsbeleid wel eens gaan herzien, omdat zij nu eenmaal hun eigen vel willen redden en hun financiële prioriteiten zeker elders moeten leggen.

Alarmbel

In tegenstelling tot de vennootschappen, voorziet het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet in specifieke zogenaamde alarmbelprocedures voor verenigingen. Dit betekent echter niet dat het bestuur van een VZW geen aandacht moet schenken aan financiële indiciën, zoals het verlies van inkomsten noodzakelijk voor de werking van de vereniging.

Bovendien heeft het WVV wel de algemene verplichting opgenomen voor alle rechtspersonen, en dus ook voor verenigingen, waarbij het bestuur moet beraadslagen over maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Tot slot is het mogelijk voor een vereniging in financiële moeilijkheden om ook een beroep doen op de gerechtelijke reorganisatie, voorzien in het Wetboek van economisch recht. Sinds de hervorming van het ondernemingsrecht is een VZW immers een onderneming en is dus ook het WER op verenigingen van toepassing.

Als dit laatste redmiddel niet adequaat is, rest enkel nog de ontbinding of, erger nog, het faillissement van de VZW.

Niets doen is geen optie

  643