Cassatie hakt knoop door: vaste vertegenwoordiger is ‘fiscale’ bedrijfsleider

Gepubliceerd op 20-04-2020

Tot nu toe bestond er onduidelijkheid over het fiscale statuut van een natuurlijke persoon die optreedt als de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon. Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat de functie van vaste vertegenwoordiger ‘gelijksoortig’ is met de functie van bestuur­der, en dat de betrokken natuurlijke persoon dus een bedrijfsleider van de eerste categorie is (versta: een bedrijfsleider-mandataris). Als gevolg van dat fiscale statuut, zijn de excessieve interesten die de bestuurde vennootschap betaalt aan (de echtgenote van) de vaste vertegenwoordiger, fiscaal te beschouwen als dividenden.

Meer diepgaande info over de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Brede impact

  241